Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan Kolej Vokasional Juasseh

Kami warga kolej dengan penuh tekad dan iltizam akan berjanji menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami :

  • menyediakan tempat pengajaran dan pembelajaran untuk semua pelajar
  • membentuk dan membimbing pelajar untuk menjadi modal insan
  • membimbing pelajar ke arah kecemerlangan
  • memberi layanan dan perkhidmatan yang terbaik
  • bertindak cepat, tepat dan profesional dalam menyelesaikan masalah
  • membuat keputusan dengan adil dan saksama