AKTIVITI BULAN PENDIDIKAN UMUM

Sepanjang Bulan Ogos dan September 2018, pelbagai aktiviti dan program di bawah Jabatan Pendidikan Umum telah diadakan. Aktiviti ini turut melibatkan pensyarah dan pelajar di KVJ.