Jabatan Teknologi Elektrik dan Elektronik

                             PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK

Ketua Jabatan/ GKMP KEMAHIRAN Encik Razali binti Mohd
Ketua Program

 

Ketua Bengkel

 

Pensyarah

 

 

 

 Encik Zaidi bin Mohd Din

 

Hj Zubli Bin Besah

 

Encik Noor Azuan bin Parmin

Tuan Haji Zubli bin Besah

Cik Eazzatul Syahidah binti Abdul Aziz

Cik Fatinah binti Abdul Ghani