Misi

 

Memperkasa Pendidikan Vokasional

Melalui Perlaksanaan Program Yang Berkualiti