Pemesinan Industri (MPI)

Visi

Beriltizam untuk melahirkan pelatih berkemahiran dalam bidang pemesinan industri mengikut keperluan industri bagi meningkatkan kemahiran pelatih serta kemakmuran sejagat.

Misi

  • Untuk melatih dan menghasilkan pelatih yang berkemahiran tinggi, bertanggungjawap, berdaya saing, kompeten, kreatif dan inovatif disamping membentuk disiplin serta akhlak mulia dalam bidang pemesinan industri mengikut perkembangan semasa.

Deskripsi:

  • Pelatih dapat mempelajari serta mengamalkan prosedur tempat kerja untuk mengenalpasti dan mengelakkan bahaya.
  • Pelatih dapat mengenal pasti jenis-jenis bahan yang sesuai yang di gunakan di dalam kejuruteraan.
  • Pelatih boleh menggunakan peralatan lukisan dan membuat lukisan geometri berdasarkan objek yang diberi.
  • Pelatih dapat memilih dan menggunakan alat tangan yang sesuai dengan kerja-kerja menggegas
  • Pelatih mempelajari asas penggunaan mesin larik dan bentuk yang boleh dihasilkan menggunakan mesin larik.
  • Pelatih mempelajari asas penggunaan mesin kisar dan canai serta bentuk yang boleh dihasilkan menggunakan mesin