Pemesinan Industri (MPI)

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI
         Keperluan Kemasukan : LULUS SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA (SVM)

         Memenuhi syarat minimum :

              i. Warganegara Malaysia;

              ii. Lulus Bahasa Melayu Setara Sijil Pelajaran Malaysia(BM1104)

                 dengan gred minimum C, PNGK ≥ 2.00 bagi Modul Akademik 

              iii. Kompeten semua modul vokasional dengan gred minimum B-  (PNGK 2.67)

              iv. Kompeten semua Modul Employability Skills