Pemesinan Industri (MPI)

Modul Diploma

KOD MODUL MODUL
MPI 5014 Lukisan Terbantu Komputer 3D
MPI 5024 Mesin Larik Kawalan Berangka Komputer
MPI 5034 Mesin Kisar Kawalan Berangka Komputer
KOD MODUL MODUL
MPI 6014 Mesin Canai Kawalan Berangka Komputer                    
MPI 6024 Mesin Nyahcas Elektrik Kawalan Berangka Komputer Takungan Dai Dan Dawai

Pemotong                    

MPI 6034 penyeliaan
KOD MODUL MODUL
MPI 7014 Proses Pra-Pengeluaran
MPI 7023 Perancangan Pengeluaran
MPI 7034 Lukisan Inventor
MPI 7042 Projek Diploma 1
KOD MODUL MODUL
MPI 8013 Rekabentuk Produk
MPI 8023 Pengurusan Pembuatan
MPI 8033 Penyelenggaraan Peralatan
MPI 8044 Projek Diploma 2