Perakaunan (BAK)

Deskripsi

  • Perakaunan merupakan bidang yang melibatkan proses menyimpan, mengklasifikasi dan membuat laporan transaksi, aset dan kewangan sesebuah organisasi atau syarikat.
  • Cabang perakaunan yang menumpukan kepada persediaan maklumat kepada pengguna dalaman bagi membantu mereka melaksanakan fungsi pengurusan.
  • Setiap syarikat mesti mempunyai staf yang bertanggungjawab terhadap akaun dan kewangan.
  • Kursus ini akan melatih pelajar untuk teliti, sistematik dan analitif terhadap prinsip perakaunan.
  • Antara bidang kerjaya yang berkaitan ialah akauntan, perunding kewangan, pengurus akaun dan kewangan dan sebagainya.