Seminar Simulasi Perabot Bekal

Seminar ini telah diadakan di Kolej Vokasional Juasseh yang melibatkan pelajar 1 Diploma Perakaunan dan 2 Diploma Perakauanan. Tujuan seminar ini diadakan bagi memberi pendedahan kepada pelajar dalam penyediaan Penyata Kewangan dalam industri sebenar. Seminar ini turut dikendalikan bersama-sama dgn seorang akauntan bertauliah iaitu En Razali Abd Karim.

Seminar Simulasi Perabot Bekal

Tarikh : 20-24.2.2017

Tempat : Bilik Mesyuarat KVJ