Teknologi Kimpalan (MTK)

MELAHIRKAN PELATIH YANG BERKETERAMPILAN DALAM BIDANG MTK SAMADA TEORI ATAU AMALI SERTA MEMPUNYAI SAHSIAH YANG BAIK. MENYEDIAKAN KEMUDAHAN BELAJAR YANG KONDUSIF

 

Deskripsi:

 • Pelatih mempelajari tentang Lukisan Kimpalan dan kepentingannya
 • Pelatih mempelajari bahan-bahan dalam bidang kimpalan dan yang berkaitan dengannya
 • Pelatih mempelajari aksesori kimpalan SMAW dan proses kimpalan SMAW kedudukan 1G, 2G dan paip
 • Pelatih mempelajari cara-cara memeriksa hasil kimpalan dan pengawalan kualiti kimpalan
 • Pelatih mempelajari proses pra-panas dan hal-hal yang berkaitan dengannya
 • Pelatih mempelajari proses mengimpal SMAW kedudukan 3G, 4G dan mengimpal stainless steel
 • Pelatih mempelajari cara-cara membimbing taklimat keselamatan dan memeriksa keselamatan kimpalan
 • Pelatih mempelajari proses mengimpal plat stainless steel menggunakan GTAW kedudukan 1G, 2G, 3G, 2F dan paip kedudukan 2G
 • Pelatih mempelajari hal-hal menyelia perjalanan pengujian kimpalan
 • Pelatih mempelajari kaedah penjagaan dan membaik pulih peralatan
 • Pelatih mempelajari amalan dan sikap yang baik dalam kerja-kerja kejuruteraan dalam organisasi